Môn Toán Lớp 6 Giải mk 3 bài nha mn ơi :((((

Question

Môn Toán Lớp 6 Giải mk 3 bài nha mn ơi :(((( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giai-mk-3-bai-nha-mn-oi

in progress 0
Emery 3 ngày 2022-05-09T13:26:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T13:27:21+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Câu `1:`

  `a//(9)/(11)-(7)/(8)+(13)/(11)+(-1)/(8)`

  `=((9)/(11)+(13)/(11))-((7)/(8)+(1)/(8))`

  `=(22)/(11)-(8)/(8)`

  `=2-1`

  `=1`

  `b//(7)/(12).(2)/(3)-(5)/(3).(7)/(12)+(7)/(12).3`

  `=(7)/(12).((2)/(3)-(5)/(3)+3)`

  `=(7)/(12).((-3)/(3)+3)`

  `=(7)/(12).(-1+3)`

  `=(7)/(12).2`

  `=(14)/(12)`

  `=(7)/(6)`

  `c//(2(7)/(12)+4(1)/(3))+3(1)/(12)`

  `=(31)/(12)+(13)/(3)+(37)/(12)`

  `=(31)/(12)+(52)/(12)+(37)/(12)`

  `=(120)/(12)`

  `=10`

  Câu `2:`

  `(9)/(48).(-2,4)+((1)/(4)+(13)/(20)):2`

  `=-(9)/(20)+(9)/(10):2`

  `=-(9)/(20)+(9)/(20)`

  `=0`

  Câu `3:`

  `a//x+(2)/(3)=(4)/(27)`

  `=>x=(4)/(27)-(2)/(3)`

  `=>x=(4)/(27)-(18)/(27)`

  `=>x=-(14)/(27)`

  `b//(13)/(10)x-(5)/(2)=(7)/(2)`

  `=>(13)/(10)x=(7)/(2)+(5)/(2)`

  `=>(13)/(10)x=6`

  `=>x=6:(13)/(10)`

  `=>x=(60)/(13)`

  `c//(3)/(4)x-(7)/(3)=(1)/(4)x+(1)/(6)`

  `=>(3)/(4)x-(1)/(4)x=(7)/(3)+(1)/(6)`

  `=>(2)/(4)x=(14)/(6)+(1)/(6)`

  `=>(1)/(2)x=(15)/(6)`

  `=>(x)/(2)=(15)/(6)`

  `=>x=(15)/(6).2`

  `=>x=(30)/(6)`

  `=>x=5`

  `d//(3x+2)((-2)/(5)x-7)=0`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}3x+2=0\\\dfrac{-2}{5}x-7=0\end{array} \right.\) 

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}3x=-2\\\dfrac{-2}{5}x=7\end{array} \right.\) 

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{2}{3}\\x=-\dfrac{35}{2}\end{array} \right.\) 

  Vậy `x∈{-(2)/(3);-(35)/(2)}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )