Môn Toán Lớp 6 Gíp mình 2 câu nhé. Camon

Question

Môn Toán Lớp 6 Gíp mình 2 câu nhé. Camon Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-gip-minh-2-cau-nhe-camon

in progress 0
Ariana 2 tuần 2022-05-06T23:03:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T23:05:02+00:00

  Bạn xem hình ạ

   

  mon-toan-lop-6-gip-minh-2-cau-nhe-camon

  0
  2022-05-06T23:05:41+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `4)`

  `a)` Vì góc `xOy` và góc `yOz` là hai góc kề bù nên:

            `\hat{xOy}  + \hat{yOz} = 180°`

  Vì tia `Oy` nằm giữa hai tia `Ox` và `Oz` nên:

          `\hat{xOy} + \hat{yOz} = \hat{xOz}`

  T/số:      `120°     + \hat{yOz} = 180°` (là hai góc kề bù)

                       `=>` `\hat{yOz} = 180° – 120° = 60°`

  `b)` Vì tia `Ot` là tia phân giác của `hat{xOy}` nên ta có:

  `\hat{xOt} = \hat{tOy} = \hat{xOy} / 2 =` $\dfrac{120°}{2}$ `= 60°`

   Vì tia `Oy` nằm giữa hai tia `Oz` và `Ot` nên ta có:

           `\hat{tOy} + \hat{yOz} = \hat{zOt}`

  T/số:      `60°     +    60°        = \hat{zOt}`

                 Hay `\hat{zOt} = 120°`

  `c)` `-` Tia `Oy` là tia phân giác của góc `zOt,` vì:

  `+` Tia `Oy` nằm giữa hai tia `Oz` và `Ot`

  `+` `\hat{tOy} = \hat{yOz} (= 60°)`

  `5)`

  `A = 1+2+3+4+5+…+99+100`

  Dãy `A` có số số hạng là:

   `(100 – 1) : 1 + 1 = 100` (số hạng)

  Tổng của dãy `A` là:

  `(1 + 100).100 : 2 = 5050`

  `B = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + … + 1/9900`

  `B = 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 + 1/5.6 + … + 1/99.100`

  `B = 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 – 1/5 + 1/5 – 1/6 + … + 1/99 – 1/100`

  `B = 1 – 1/100`

  `B = 100/100 + (-1)/100`

  `B = 99/100`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  mon-toan-lop-6-gip-minh-2-cau-nhe-camon

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )