Môn Toán Lớp 6 Giúp mình bài 3nhé .

Question

Môn Toán Lớp 6 Giúp mình bài 3nhé . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giup-minh-bai-3nhe

in progress 0
Reagan 1 tuần 2022-09-18T05:24:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T05:25:45+00:00

  Đây bạn
  mon-toan-lop-6-giup-minh-bai-3nhe

  0
  2022-09-18T05:25:46+00:00

  Câu `3:`

  `a,` `21.7^2-11.7^2+90.7^2+49.125.16`

  `=21.7^2-11.7^2+90.7^2+7^2 .2000`

  `=7^2.(21-11+90+2000)`

  `=7^2. 2100`

  `=49.2100`

  `=102900`

  `b,` `(2^2+2^1+2^2+2^3).2^0. 2^1. 2^2. 2^3`

  `=(2^3+2^1+2^3).2^6`

  `=(2^4+2^1).2^6`

  `=(16+2).2^6`

  `=18.2^6`

  `=18.64`

  `=1152`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )