Môn Toán Lớp 6 Giúp mình hết luôn nha . cảm ơn trước

Question

Môn Toán Lớp 6 Giúp mình hết luôn nha . cảm ơn trước Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giup-minh-het-luon-nha-cam-on-truoc

in progress 0
Kaylee 13 phút 2022-09-19T12:10:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T12:11:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Để a45b ⋮ 2 và 5 thì b phải = 0

  ⇒ a45b = a450 ⋮ 3 và 9

  ⇒ a+4+5+0 ⋮ 3 và 9

  hay a + 9 ⋮ 3 và 9

  ⇒ a=0 ( thỏa mãn

  Vậy số cần tìm là : 9450

  Vì số dư không thể lớn hơn số chia nên số chia là:19,20,21,22…..

  Thử:

          Số chia là 19,thương là: (165-18):19=có dư(loại)

          Số chia là 20,thương là: (165-18):20=có dư(loại)

          Số chia là 21,thương là: (165-18):21=7(chọn)

     Vậy số chia là 21,thương là 7

                                           Đáp số: số chia là 21

                                                        thương  là 7

  Gọi số hs khối 6 của trường đó là x (học sinh)

  Ta có :  

  Mỗi khi xếp hàng 18,21, hàng 24 đều vừa đủ hàng 

  ⇒ x chia hết cho 18;21 và 24

  ⇒ x chia hết cho BCNN(18;21;24)

  ⇒ x chia hết cho 504

  Mà x là số tự nhiên có 3 chữ số

  ⇒ x = 504 

  Vậy số hs khối 6 trường đó là 504 học sinh

  Ta có :

  5a+6b+10c = 7a−2a+7b−b+7c+3c

  = 7a+7b+7c−(2a+b−3c)

  =7(a+b+c)−(2a+b−3c)

  Mà:

  7(a+b+c) ⋮ 7

  2a+b−3c ⋮ 7

  ⇒7(a+b+c)−(2a+b−3c) ⋮ 7

  Hoặc 5a+6b+10c ⋮ 7 ( đpct )

  (a−b−c)−(a+b−c)+(a+b+c)−2020

  =a−b−c−a−b+c+a+b+c−2020

  =(a−a+a)+(−b+b+b)+(−c+c+c)−2020

  =a−b+c−2020

  =Vế phải

  Vậy (a−b−c)−(a+b−c)+(a+b+c)−2020=a−b+c−2020

  0
  2022-09-19T12:11:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

  8/.

  a/. Để a45b chia hết cho 2 và 5 thì b = 0

  Để a450 chia hết cho 9 thì:

       (a + 4 + 5 + 0) chia hết cho 9 và 3

  ⇔ (a + 9) chia hết cho 9 và 3

  ⇒ a = 9 hay a = 0. Vì a45b là số có 4 chữ số nên a # 0

  ⇒ a = 9

  Vậy số cần tìm là: 9450

  b/. Gọi số chia là a; thương là b và số dư là c (a,b,c > 0)

   Theo đề bài ta có:

       a.b + 18 = 165

  ⇔ a.b = 165 – 18

  ⇔ a.b = 147 = 3. 49 = 21. 7 = 147. 1 

  Vì a > 18 nên a ∈ {21; 147}

  ⇒ b ∈ {7; 1}

  Vậy số chia  và số dư lần lượt là: 21 và 7 hay 147 và 1

  c/.  Gọi số học sinh của khối 6 là x (học sinh) (x > 0 và 99 < x < 100)

  Khi xếp hàng 18, hàng 21,  hàng 24 đều vừa đủ nên:

  x chia hết cho 18

  x chia hết cho 21

  x chia hết cho 24

  ⇒ x ∈ BC(18; 21; 24)

  18 = 2. 3²

  21 = 3.7

  24 = 2³. 3

  ⇒ BCNN(18; 21; 24) = 2³. 3². 7 = 504

  ⇒  BC(18; 21; 24) = B(504) = {0; 504; 1008; …}

  Mà 99 < x < 1000 nên ⇒ x = 504

  Vậy số học sinh của khối 6 là 504 (học sinh)

  10/. a/. 

  Ta có: 

  5a + 6b + 10c = 7a – 2a + 7b – b + 7c + 3c

  = 7a + 7b + 7c – (2a + b- 3c)

  = 7(a + b + c) – (2a + b- 3c)

  Mà  7(a + b + c) chia hết cho 7 và (2a + b- 3c) chia hết cho 7

  ⇒ 7(a + b + c) – (2a + b- 3c) chia hết cho 7

   Vậy 5a + 6b + 10c chia hết cho 7 (đpcm)

  b/. Ta có: 

  Vế trái = (a – b – c) – (a + b – c)  + (a + b + c) – 2020

  = a – b – c – a – b + c + a + b + c – 2020

  = (a – a + a) + (- b – b + b) + (-c + c + c) – 2020

  = a – b + c – 2020 

  = Vế phải

  Vậy  (a – b – c) – (a + b – c)  + (a + b + c) – 2020 = a – b + c – 2020 (đpcm)

  Chúc bạn học tốt nhé

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )