Môn Toán Lớp 6 giúp mình với các bạn ơi mình soạn bài nữa

Question

Môn Toán Lớp 6 giúp mình với các bạn ơi mình soạn bài nữa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giup-minh-voi-cac-ban-oi-minh-soan-bai-nua

in progress 0
Daisy 4 ngày 2022-05-08T17:19:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T17:20:34+00:00

  `1,`

  `(-9)-5`

  `=-9-5`

  `=-14`

  $\\$

  `2,`

  `12-(-32)`

  `=12+32`

  `=44`

  $\\$

  `3,`

  `56-(-75)`

  `=56+75`

  `=131`

  $\\$

  `4,`

  `21-68`

  `=-47`

  $\\$

  `5,`

  `89-(-16)`

  `=89+16`

  `=105`

  $\\$

  `6,`

  `25-(-50)`

  `=25+50`

  `=75`

  $\\$

  `7,`

  `(-63)-39`

  `=-63-39`

  `=-102`

  $\\$

  `8,`

  `(-112)-34`

  `=-112-34`

  `=-146`

  $\\$

  `9,`

  `(-78)-(-100)`

  `=-78+100`

  `=22`

  $\\$

  `10,`

  `(-11)-33`

  `=-11-33`

  `=-44`

  $\\$

  `11,`

  `(-105)-(-90)`

  `=-105+90`

  `=-15`

  $\\$

  `12,`

  `45-(-75)`

  `=45+75`

  `=120`

  $\\$

  `13,`

  `110-(-90)`

  `=110+90`

  `=200`

  $\\$

  `14,`

  `55-(-45)`

  `=55+45`

  `=100`

  $\\$

  `15,`

  `70-80`

  `=-10`

   

  0
  2022-05-08T17:20:51+00:00

  Đáp án:

   

  1) =-14

  2) =44

  3) =131

  4) =-47

  5) =105

  6) =75

  7) =-102

  8) =-146

  9) =220

  10)=-44

  11)=-15

  12)=120

  13)=200

  14)=100

  15)=-10

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )