Môn Toán Lớp 6 Giúp mk tiếp ạ mong mn giải giúp

Question

Môn Toán Lớp 6 Giúp mk tiếp ạ
mong mn giải giúp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giup-mk-tiep-a-mong-mn-giai-giup

in progress 0
Mackenzie 5 ngày 2022-05-07T12:21:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T12:23:17+00:00

  `text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}`

  `A = 1 + 3 + 5 + ……….. + 2021 – 2 – 4 – 6 – ……… – 2020`

  `A = (1 – 2) + (3 – 4) + (5 – 6) + ……. + (2019 – 2020) + 2021`

  `A = [1 + (-2)] + [3 + (-4)] + [5 + (-6)] + ……. + [2019 + (-2020)] + 2021`

  `A = (-1) + (-1) + (-1) + ……. + (-1) + 2021`

  `text{Có số số (-1) là : }`

  `[(2020 – 1) : 1 + 1] : 2 = 1010` `text{( số )}`

  `A = (-1) + (-1) + (-1) + ……. + (-1) + 2021` `text{( có 1010 số (-1))}`

  `A = (-1) . 1010 + 2021`

  `A = -(1 . 1010) + 2021`

  `A = (-1010) + 2021`

  `A = 2021 – 1010`

  `A = 1011`

  Vậy `A = 1011`

  0
  2022-05-07T12:23:41+00:00

  Ta có `: A = 1 + 3 + 5 + …. + 2021 – 2 – 4 – 6 – …. – 2020`

  `A = ( 1 – 2 ) + ( 3 – 4 ) + ( 5 – 6 ) + …. + ( 2019 – 2020 ) + 2021`

  `A = ( – 1 ) + ( – 1 ) + …. + ( – 1 ) + 2021`

       Từ `1` đến `2020` có số lượng số hạng là `:`

          `( 2020 – 1 ) : 1 + 1 = 2020 (` số `)`

         Có số lượng số `- 1` là `:`

          `2020 : 2 = 1010 (` số `)`

  `⇒ A = ( – 1 ) . 1010 + 2021`

  `A = – 1010 + 2021`

  `A = 1011`

  Vậy `, A = 1011 .`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )