Môn Toán Lớp 6 Giúp mk vssssssssss.Thanksssss

Question

Môn Toán Lớp 6 Giúp mk vssssssssss.Thanksssss Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giup-mk-vssssssssss-thanksssss

in progress 0
Katherine 2 ngày 2023-01-01T09:24:26+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T09:25:36+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  g)\left( { – 83 – x + 45} \right) + 83\\
   =  – 83 – x + 45 + 83\\
   = \left( { – 83 + 83} \right) + 45 – x\\
   = 0 + 45 – x\\
   = 45 – x\\
  l)25 – \left( {125 – x} \right) + \left( {123 – 211} \right)\\
   = 25 – 125 + x + 123 – 211\\
   =  – \left( {125 – 25} \right) + x – \left( {211 – 123} \right)\\
   =  – 100 + x – 88\\
   = x – 188\\
  n) – \left( {a + b} \right) + \left( {b – c} \right) – \left( {a – c – 1} \right)\\
   =  – a – b + b – c – a + c + 1\\
   = \left( { – a – a} \right) + \left( { – b + b} \right) + \left( { – c + c} \right) + 1\\
   =  – 2a + 0 + 0 + 1\\
   = 1 – 2a\\
  o) – \left( { – 15} \right) – \left( {x + 15} \right) + 11\\
   = 15 – x – 15 + 11\\
   = 11 – x
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )