Môn Toán Lớp 6 Hiện nay bố, mẹ và con cộng lại là 66 tuổi. 10 năm nữa , con và mẹ cộng lại trừ đi 8 là số tuổi của bố. Mẹ gấp con 4 lần . Tính tuổi củ

Question

Môn Toán Lớp 6 Hiện nay bố, mẹ và con cộng lại là 66 tuổi. 10 năm nữa , con và mẹ cộng lại trừ đi 8 là số tuổi của bố. Mẹ gấp con 4 lần . Tính tuổi của mỗi người hiện nay Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 3 tháng 2022-02-22T21:38:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T21:40:07+00:00

                                                         giải

  sau 10 năm nữa tuổi bố , mẹ và con là :

  66+10×3=96

  sau 10 năm nữa tuổi bố là :

  (96-8):2=44 ( tuổi )

  tuổi bố hiện nay là :

  44-10=34 ( tuổi )

  tuổi 2 mẹ con sau 10 năm là :

  44+8=52 ( tuổi )

  tuổi con 10 năm nữa là :

  52:(3+1)=13 (tuổi )

  tuổi con hiện nay là :

  13-10=3 ( tuổi )

  tuổi mẹ hiện nay là :

  66-34-3=29 (tuổi )

               đáp số : ………

  …………………………………….

  …………………………………..

  0
  2022-02-22T21:40:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Sau 10 năm nữa tổng số tuổi của bố, mẹ và con là :

  66 + 10 . 3 = 96 ( tuổi )

  Sau 10 năm nữa tuổi bố là :

  (96 – 8 ) : 2 = 44 ( tuổi )

  Tuổi bố hiện nay là :

  44 – 10 = 34 ( tuổi )

  Tuổi của mẹ và con sau 10 năm là :

  44 + 8 = 52 ( tuổi )

  Tuổi con sau 10 năm nữa là :

  52 : 4 = 13 ( tuổi )

  Tuổi con hiện tại là :

  13 – 10 = 3 ( tuổi )

  Tuổi mẹ hiện tại là :

  66 – 34 – 3 = 29 ( tuổi )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )