Môn Toán Lớp 6 Làm chi tiest nha mn,tại mik ko biết cách làm Mẹ có một số kẹo. Nếu mẹ chia thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái. Hỏi với số kẹo đó, mẹ

Question

Môn Toán Lớp 6 Làm chi tiest nha mn,tại mik ko biết cách làm
Mẹ có một số kẹo. Nếu mẹ chia thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái. Hỏi với số kẹo đó, mẹ có thể chia thành 2 phần bằng nhau hay không ? Vì sao ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 12 tháng 2022-05-08T01:19:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-05-08T01:20:51+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Nếu mẹ chia số kẹo thành $\text{6}$ phần bằng nhau thì dư $\text{3}$ cái nên số kẹo có dạng:

  $\text{a = 6k + 3}$

  Do: $\text{6}$ $\vdots$ $\text{2}$

  $\Rightarrow$ $\text{6k}$ $\vdots$ $\text{2}$

  $\text{3}$ $\not\vdots$ $\text{2}$

  $\Rightarrow$ $\text{a}$ $\not\vdots$ $\text{3}$

  Vậy mẹ không thể chia thành $\text{2}$ phần bằng nhau.

  0
  2022-05-08T01:21:36+00:00

  Gọi tổng số kẹo là x

  Các phần bằng nhau là a

  => x = 6a + 3

  3 không chia hết cho 2

  => x không chia hết cho 2

  Vậy với số kẹo đó thì không thể chia ra 2 phần bằng nhau

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )