Môn Toán Lớp 6 Làm giúp em nha ! Cảm ơn anh chị !!

Question

Môn Toán Lớp 6 Làm giúp em nha !
Cảm ơn anh chị !! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-lam-giup-em-nha-cam-on-anh-chi

in progress 0
Autumn 5 ngày 2022-05-07T07:10:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T07:11:50+00:00

  Đáp án:

   a, Ta có:

  `hat{xOy}` + `hat{yOz}` = 180° ( 2 góc kề bù)

  110° + `hat{yOz}`    = 180°

  `hat{yOz}`               = 180° – 110° = 70°

  b, Vì Ot là tia phân giác góc `hat{ xOy}` nên

  `hat{xOt}` = `hat{yOt}` = `hat{xOy}/2` = `(110°)/2 = 55°`

  Ta có

  `hat{xOt}` + `hat{zOt}` = 180° ( 2 góc kề bù)

  55°           + `hat{zOt}` = 180°

                     `hat{zOt}`  = 180° – 55° =125°

  c, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ  Oz có : `hat{zOt}` > `hat{yOz}` ( 125° > 70°) nên Oy nằm giữa Oz và Ot 

  Mà `hat{yOt}` < `hat{yOz}` ( 55° < 70°)

  Hay Oy không phải tia phân giác `hat{zOt}`

  mon-toan-lop-6-lam-giup-em-nha-cam-on-anh-chi

  0
  2022-05-07T07:11:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-6-lam-giup-em-nha-cam-on-anh-chi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )