Môn Toán Lớp 6 Làm nhanh cho em với nhé tại vì em thi !

Question

Môn Toán Lớp 6 Làm nhanh cho em với nhé tại vì em thi ! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-lam-nhanh-cho-em-voi-nhe-tai-vi-em-thi

in progress 0
Skylar 5 tháng 2022-06-30T11:08:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T11:09:11+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $A= 7+7^2+7^3+…+7^{118}+7^{119}+7^{120}$
  $⇔A=(7+7^2+7^3)+(7^4+7^5+7^6)…+(7^{118}+7^{119}+7^{120})$                                   

  $⇔A= (7+7^2+7^3)+7^3(7+7^2+7^3)…+7^{117}.(7+7^2+7^3)$                                         

  $⇔A= (7+7^2+7^3)(1+7^3+…+7^{117})$                      
  $⇔A= 399.(1+7^3+…+7^{117})$                                   
  Vì $399$ chia hết cho $57$                                             
  nên $399.(1+7^3+…+7^{117})$chia hết cho $57$      
  hay $A$ chia hết cho $57$ (đpcm)          

   

  0
  2022-06-30T11:09:57+00:00

  `A = 7 + 7^{2} + 7^{3} + 7^{4} + … + 7^{118} + 7^{119} + 7^{120}`

  `A = ( 7 + 7^{2} + 7^{3} ) + …. + ( 7^{118} + 7^{119} + 7^{120} )`

  `A = ( 7 + 7^{2} + 7^{3} ) + … + 7^{117}( 7 + 7^{2} + 7^{3} )`

  `A = 399 . ( 1 + … + 7^{117} ) vdots 57`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )