Môn Toán Lớp 6 Làm ơn.helpppppppppppp

Question

Môn Toán Lớp 6 Làm ơn.helpppppppppppp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-lam-on-helpppppppppppp

in progress 0
Elliana 5 tháng 2022-08-23T08:55:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T08:56:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi ƯCLN (a,b) = d

  7a = 11b nên suy ra  

  Vì (11, 7) = 1 nên suy ra a = 11d, b = 7d

  Suy ra ƯCLN (a, b) = d = 45

  Vậy a = 495 , b = 315.

  Cách khác:

  Ta có: 7a = 11b, ƯCLN(a,b) = 45

  => a = 7, b = 11 và cả a và b = 45

  $\left \{ {{a=7.45=315} \atop {b=11.45=495}} \right.$ 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!! ~.~

  0
  2022-08-23T08:56:38+00:00

  Đáp án:

  Gọi ƯCLN (a,b) = d

  7a = 11b nên suy ra  

  Vì (11, 7) = 1 nên suy ra a = 11d, b = 7d

  Suy ra ƯCLN (a, b) = d = 45

  Vậy a = 495 , b = 315.

  Cách khác:

  Ta có: 7a = 11b, ƯCLN(a,b) = 45

  => a = 7, b = 11 và cả a và b = 45

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )