Môn Toán Lớp 6 Mai mk gửi cho cô á , mấy bạn làm nhanh giúp mk nha:

Question

Môn Toán Lớp 6 Mai mk gửi cho cô á , mấy bạn làm nhanh giúp mk nha: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-mai-mk-gui-cho-co-a-may-ban-lam-nhanh-giup-mk-nha

in progress 0
Melody 35 phút 2022-09-22T15:48:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T15:49:12+00:00

  1.58)            Giải

  Nhà trường cần thuê ít nhất số xe ô tô 45 chỗ ngồi là:

   320 : 45 = 7 dư 5 

  ⇒ Nhà trường cần thuê ít nhất số xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh là:

  7 + 1 = 8 (xe)

  Vậy Nhà trường cần thuê ít nhất 8 xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh 

  1.59)                Giải

  a. Cả phòng chiếu có tất cả số ghế là:

  18 . 18 = 324 (ghế)

  Tổng số tiền mà số vé không đc bán là:

  (324 . 50 000) – 10 550 000 = 5 650 000 (đồng)

  Số vé không đc bán là:

  5 650 000 : 50 000 = 113 (vé)

  b. Số tiền bán vé thu đc là:

  50 000 . 324 = 16 200 000 (đồng)

  c. Số tiền bán vé thu đc là:

  (324 – 41) . 50 000 = 14 150 000 (đồng)

  Vậy………

   

  0
  2022-09-22T15:49:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1.58

  Số xe cần thuê là

  320 : 45 = 7 (dư 5)

  nên xếp đủ 7 xe thì còn dư 5 học sinh, do đó cần thêm 1 xe để chở hết 5 học sinh đó.

  Vậy cần tất cả: 7 + 1 = 8 (xe ô tô)

  1.59

   Một phòng chiếu có số ghế là

  18.18 = 324 ( ghế )

  a) Tối thứ sáu người ta bán được số vé là

   10 550 000 :  50 000 = 211 ( vé )

  Có số vé không bán được là

  324 – 211=113 ( vé )

  b) Tối thứ bảy , người ta thu được số vé là

  324 . 50 000 = 16200000 ( đồng )

  c) Chủ nhật người ta bán được số vé là

  324 – 41 = 283 ( vé )

  Số tiền bán vẽ thu được là

  283 . 50 000 = 14150000 ( đồng )

  Đáp số : a) 113 vé

                b) 16200000 đồng

                c) 14150000 đồng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )