Môn Toán Lớp 6 Mai tự nhầm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy: 1/3 thời gian là thời gian dành cho việc học ở trường; 1/24 là dàn

Question

Môn Toán Lớp 6 Mai tự nhầm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy: 1/3 thời gian là thời gian dành cho việc học ở trường; 1/24 là dành cho các hoạt động ngoại khoá; thời gian dành cho hoạt động ăn, ngủ. Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác. Hỏi:
a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khoá?
b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-mai-tu-nham-tinh-ve-thoi-gian-bieu-cua-minh-trong-mot-ngay-thi-thay-1-3-thoi-gian

in progress 0
Claire 4 tháng 2022-11-22T01:10:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T01:12:34+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Số phần thời gian trong ngày để học ở trường và hoạt động ngoại khóa của Mai là:

  $$\dfrac13+\dfrac1{24}=\dfrac38$$

  b.Số phần thời gian cho các công việc cá nhân là: 

  $$1-\dfrac13-\dfrac1{24}-\dfrac7{16}=\dfrac3{16}$$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )