Môn Toán Lớp 6 Mẹ mua một bó hoa có 11 bông hoa hồng. Bạn Mai giúp mẹ cắm các bông hoa này vào các lọ nhỏ sao cho số hoa trong mỗi lọ là như nhau. Mai

Question

Môn Toán Lớp 6 Mẹ mua một bó hoa có 11 bông hoa hồng. Bạn Mai giúp mẹ cắm các bông hoa này vào các lọ nhỏ sao cho số hoa trong mỗi lọ là như nhau. Mai nhận thấy không thể cắm đều số bông hoa này vào các lọ hoa (mỗi lọ có nhiều hơn 1 bông) cho dù số lọ hoa là 2; 3; 4; 5;… Nhưng nếu bỏ ra 1 bông còn 10 bông thì lại cắm đều được vào 2 lọ, mỗi lọ có 5 bông hoa. Vậy, số 11 và số 10 có gì khác nhau, điều này có liên quan gì đến số các ước của chúng không? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-me-mua-mot-bo-hoa-co-11-bong-hoa-hong-ban-mai-giup-me-cam-cac-bong-hoa-nay-vao-ca

in progress 0
Eden 2 tuần 2022-11-24T14:01:51+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  1. Giải thích các bước giải:

    +) Số $11$ không chia hết cho các số $2;3;4;…$ và số $11$ chỉ có $2$ ước là $1$ và chính nó $11$

    +) Số $10$ chia hết cho $2$ và $5$, số $10$ có nhiều hơn $2$ ước là $1$ và chính nó

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )