Môn Toán Lớp 6 Mn giúp em với ạ mai em nộp r

Question

Môn Toán Lớp 6 Mn giúp em với ạ mai em nộp r Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-mn-giup-em-voi-a-mai-em-nop-r

in progress 0
Hadley 6 ngày 2022-01-10T17:01:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-01-10T17:02:44+00:00

    Chúc bạn học tốt ^-^

    mon-toan-lop-6-mn-giup-em-voi-a-mai-em-nop-r

    0
    2022-01-10T17:03:17+00:00

    a, Ta có: x chia hết cho 4

                   x chia hết cho 7

                   x chia hết cho 8

         x∈N,x nhỏ nhất

          ⇒x∈BCNN(4;7;8)

         Ta có:4=$2^{2}$ 

                   7=7

                   8=$2^{3}$ 

    ⇒BCNN(4;7;8)=$2^{3}$ ×7=56

       Vậy x=56

    b, Ta có: x chia hết cho 2

                   x chia hết cho 3

                   x chia hết cho 5

                   x chia hết cho 7

         x∈N,x nhỏ nhất

          ⇒x∈BCNN(2;3;5;7)

         Ta có:2=2

                   3=7

                   5=5

                   7=7

    ⇒BCNN(4;7;8)=2×3×5×7=210

       Vậy x=210

    c, Ta có:x∈BC(9;8)

         x∈N,x nhỏ nhất

         Ta có:9=$3^{2}$

                   8=$2^{3}$ 

    ⇒BCNN(4;7;8)=$3^{2}$ ×$2^{3}$ =72

       Vậy x=72

    d, Ta có:x∈BC(6;4)

         x∈N,16≤X≤50

         Ta có:6=2×3

                   4=$2^{2}$ 

    ⇒BCNN(4;7;8)=3×$2^{2}$ =12

       Vậy x=12

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )