Môn Toán Lớp 6 Mọi làm từ chỗ BTVN nhé bài 1 và bài 2 nhá

Question

Môn Toán Lớp 6 Mọi làm từ chỗ BTVN nhé bài 1 và bài 2 nhá Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-moi-lam-tu-cho-btvn-nhe-bai-1-va-bai-2-nha

in progress 0
Autumn 4 tháng 2022-08-23T13:05:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T13:06:53+00:00

  1.

  a) -4 < x ≤ 2

  ⇒ x = -3; -2; -1; 0; 1; 2.

  b) -9 < x ≤ -6

  ⇒ x = -8; -7; -6

  c) | x | -1 < 2

  ⇒ x = ±1; ±2; -3; -4; -5; -6;…..

  d) | x | – 2 = 2

  ⇒ x = 2 + 2

  ⇒ x = ±4

  e) 8 + | x | = 10

  ⇒ x = ±10 – ±8

  ⇒ x = ±2

  2.

  a)

  Số liền sau của 8 là: 9

  Số liền sau của 0 là: 1

  Số liền sau của -31 là: -30

  b)

  Số liền trước của -8 là: -9

  Số liền trước của 0 là -1

  Số liền trước của -100 là: -101

  học tốt

  cho mk ctlhn nhé ????????

  0
  2022-08-23T13:07:04+00:00

  Đáp án:

   Đây nha bn

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-6-moi-lam-tu-cho-btvn-nhe-bai-1-va-bai-2-nha

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )