Môn Toán Lớp 6 Một bảng “vuông” 11×11 gồm 121 điểm trong đó hai đường chéo là các điểm tô đen còn lại là các điểm trắng.Hỏi có bao nhiêu điểm trắng?

Question

Môn Toán Lớp 6 Một bảng “vuông” 11×11 gồm 121 điểm trong đó hai đường chéo là các điểm tô đen còn lại là các điểm trắng.Hỏi có bao nhiêu điểm trắng? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
5 tháng 2022-08-12T22:40:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T22:41:40+00:00

  Đáp án:

   97

  Giải thích các bước giải:

   Trên mỗi đường chéo có 12 điểm tô đen (đi qua 11 đỉnh hình vuông và đầu mút)

  Hai đường chéo có 24 điểm tô đen

  Suy ra có 97 điểm trắng

  0
  2022-08-12T22:41:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Độ dài 1 đường chéo là : \(\sqrt {{{11}^2} + {{11}^2}}  = 11\sqrt 2 \)

  vậy 1 đường chéo có 11 điểm đen, 2 đường chéo chung nhau 1 điểm đen

  suy ra số các điểm đen là 22-1=21

  suy ra số điểm trắng là 121-21=100

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )