Môn Toán Lớp 6 Một đội văn nghệ có 24 bạn, cô giáo muốn chia thành từng nhóm sao cho số bạn trong nhóm bằng nhau và bằng một số lớn hơn 3. Hỏi cô giáo

Question

Môn Toán Lớp 6 Một đội văn nghệ có 24 bạn, cô giáo muốn chia thành từng nhóm sao cho số bạn trong nhóm bằng nhau và bằng một số lớn hơn 3. Hỏi cô giáo có thể chia nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm? Ít nhất bao nhiêu nhóm? (phải giải thích các bước giải) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 16 phút 2022-07-21T02:33:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T02:34:47+00:00

  Ta có : `Ư_{(24)} = {1;2;3;4;6;8;12;24}`

  số bạn trong nhóm bằng nhau và bằng một số lớn hơn `3`

  `⇒` có các kiểu chia là : `+) 6 ` nhóm mỗi nhóm `4` bạn 

                                        `+) 4 ` nhóm mỗi nhóm `6` bạn 

                                        `+) 3 ` nhóm mỗi nhóm `8` bạn 

                                        `+) 2 ` nhóm mỗi nhóm `12` bạn 

                                        `+) 1 ` nhóm  `24` bạn 

  Vậy cô giáo có thể chia nhiều nhất thành `6` nhóm mỗi nhóm `4` bạn  và ít nhất thành `1 ` nhóm  `24` bạn

  0
  2022-07-21T02:34:53+00:00

  Ta có : Ư ( 24 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24 }

  Mà mỗi bạn trong nhóm bằng nhau và nhiều hơn 3 bạn 

  Nên ta có những cách chia thỏa mãn là :

  – 6 nhóm mỗi nhóm có 4 bạn

  – 4 nhóm mỗi nhóm có 3 bạn

  – 2 nhóm mỗi nhóm có 12 bạn

  – 1 nhóm mỗi nhóm có 24 bạn

  Vậy cô giáo có thể chia nhiều nhất 6 nhóm

  – ít nhất 1 nhóm

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )