Môn Toán Lớp 6 Một hiệu sách có 2021 quyển sách được xếp vào các giá sách. Mỗi giá sách có 9 ngăn, mỗi ngăn có 28 quyển sách. Cần ít nhất bao nhiêu gi

Question

Môn Toán Lớp 6 Một hiệu sách có 2021 quyển sách được xếp vào các giá sách. Mỗi giá sách có 9 ngăn, mỗi ngăn có 28 quyển sách. Cần ít nhất bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách trên ? [toán 6].Làm được thì giúp mình nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
41 phút 2022-07-04T22:23:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-07-04T22:24:40+00:00

  Bài giải:

  Cần số ngăn để chứa hết 2021 quyển sách là:

  2021:28=72 (ngăn) dư 5 quyển sách nên ta xếp thêm vào 1 ngăn nữa thành: 72+1=73 (ngăn)

  Cần ít nhất số giá sách để xếp hết 2021 quyển sách là:

  73:9=8 (giá sách) dư 1 ngăn nên ta cần thêm 1 giá sách nữa thành: 8+1=9 (giá sách)

  Đáp số: 9 giá sách

  0
  2022-07-04T22:24:45+00:00

  `-` Cần số ngăn để xếp hết `2021` quyển sách này là:

     `2021 : 28 = 72` ngăn và dư `5` quyển sách. 

  `-` Vì vậy, số sách dư ta có thể xếp thành một ngăn nữa:

     `72 + 1 = 73` ( ngăn )

  `-` Cần ít nhất số giá sách để xắp xếp đủ số sách trên là:

     `73 : 9 = 8` giá sách và còn dư `1` ngăn sách

  `-` Vậy ngăn sách còn dư sẽ được xếp thêm vào một giá sách nên ta có:

     `8 + 1 = 9` giá sách

  `=>` Có `9` giá sách để thỏa mãn đề bài.

  @ Rin

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )