Môn Toán Lớp 6 Một người đi ô tô từ Hà Nội vào Huế. Buổi sáng đi được 3/5 quãng đường, buổi chiều đi được1/3quãng đường còn lại, và khi đó còn cách

Question

Môn Toán Lớp 6 Một người đi ô tô từ Hà Nội vào Huế. Buổi sáng đi được 3/5 quãng đường, buổi chiều đi được1/3quãng đường còn lại, và khi đó còn cách Huế 240 km nữa. Hỏi quãng đường từ Hà Nội vào Huế dài bao nhiêu km? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 7 ngày 2022-01-11T01:02:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T01:03:28+00:00

  Quãng đường đi được vào buổi sáng là:

  240×3/5=144km

  Quãng đường đi được vào lúc chiều là:

  240×1/3=80km

  Tổng quãng được đi từ hà nội vào Huế là:

  240+144+80=464km

  Đáp án 464 km

                                                                                   

  0
  2022-01-11T01:03:28+00:00

  Gọi quãng đường từ Hà nội vào Huế là a(km)(a>0)

  Quãng đường buổi sáng ô tô đi được là: 3/5a km

  Quãng đường buổi chiều ô tô đi được là: 1/3(a- 3/5a)(km)

  Vì buổi sáng đi được 3/5 quãng đường, buổi chiều đi được1/3quãng đường còn lại, và khi đó còn cách Huế 240 km nữa nên ta có pt

  3/5a+ 1/3(a- 3/5a)+ 240= a

  <=> 3/5a+ 1/3a- 1/5a+ 240=a

  <=> 3/5a+ 1/3a- 1/5a+ 240- a=0

  <=> -4/15a+ 240=0

  <=> 4/15a= 240

  <=> a= 900 (TM ĐK)

  Vậy quãng đường từ Hà Nội vào Huế dài 900 km

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )