Môn Toán Lớp 6 Một nhóm gồm 24 bạn nữ và 30 bạn nam tham gia một số trò chơi. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn n

Question

Môn Toán Lớp 6 Một nhóm gồm 24 bạn nữ và 30 bạn nam tham gia một số trò chơi. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn nam cũng như số bạn nữ được chia đều vào các đội?
Làm nhanh mình vote hết ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 5 tháng 2022-06-30T11:49:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T11:51:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số cần tìm là `x`

  Ta có:

  `x =` $ƯCLN_{(24,30)}$ 

  `24 = 2³ . 3`

  `30 = 2 . 3 . 5`

  `⇒` $ƯCLN_{(24,30)}$ `= 2 . 3 = 6`

  Vậy xếp được nhiều nhất `6` đội.

  0
  2022-06-30T11:51:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a là số đội được chia

  ⇒ a là ƯCLN của 24 và 36

  `ƯCLN ( 24 ; 30 ) = 6`

  ⇒ Có thể chia nhiều nhất 6 đội mỗi đội có:

  `24 : 6=4` ( nữ ) 

  `30 : 6=5` ( nam )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )