Môn Toán Lớp 6 Một số khi chia cho 48 dư 26. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị nữa để được số chia hết cho 6 ?

Question

Môn Toán Lớp 6 Một số khi chia cho 48 dư 26. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị nữa để được số chia hết cho 6 ?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 1 năm 2022-04-07T12:50:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T12:51:53+00:00

  Phải thêm: $48-26=22$ đơn vị nữa để $\vdots 6$

  0
  2022-04-07T12:51:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Do $48\vdots6$

  $\text{Nên để chia hết cho $6$ thì phải cộng thêm $4$ vì $30\vdots6$}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )