Môn Toán Lớp 6 Người ta đào một cái ao hình vuông trên mảnh đất hình chữ nhật.Chiều rộng thửa đất hơn cạnh cái ao là 10m.Chiều dài thửa đất hơn cạnh c

Question

Môn Toán Lớp 6 Người ta đào một cái ao hình vuông trên mảnh đất hình chữ nhật.Chiều rộng thửa đất hơn cạnh cái ao là 10m.Chiều dài thửa đất hơn cạnh cái ao là 30m.Diện tích đất còn lại là 900m2.Tính diện tích cái ao? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 5 tháng 2022-06-30T08:54:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T08:55:06+00:00

  Đáp án:

  $\displaystyle 225\ m^{2}$

  Giải thích các bước giải:

  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} Gọi\ cạnh\ cái\ ao\ hình\ vuông\ là\ a( m)( a >0)\\ \Leftrightarrow Chiều\ rộng\ cái\ ao\ là:\ a+10( m)\\ Chiều\ dài\ cái\ ao\ là:\ a+30( m)\\ \Leftrightarrow Diện\ tích\ cái\ ao\ là:\ a^{2}\left( m^{2}\right)\\ Diện\ tích\ thửa\ đất\ là:\ ( a+10)( a+30)\left( m^{2}\right)\\ \Leftrightarrow Diện\ tích\ đất\ còn\ lại\ là\ 900m^{2} ,\ ta\ có:\\ ( a+10)( a+30) -a^{2} =900\\ \Leftrightarrow a^{2} +40a+300-a^{2} -900=0\\ \Leftrightarrow 40a=600\\ \Leftrightarrow a=15\\ Vậy\ diện\ tích\ cái\ ao\ là:\ 15^{2} =225\left( m^{2}\right) \end{array}$

  0
  2022-06-30T08:55:59+00:00

  Đáp án:

   

  ko lm nữa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )