Môn Toán Lớp 6 Nhanh ạ! Mik đang rất cần.

Question

Môn Toán Lớp 6 Nhanh ạ!
Mik đang rất cần. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-nhanh-a-mik-dang-rat-can

in progress 0
Luna 6 ngày 2022-05-06T18:35:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T18:36:28+00:00

  Em tham khảo!

  Bài 2)

  $\text{a) 5.(-3)²-14.(-8)+(31)}$

  $\text{=(5.9)+112+31}$

  $\text{=45+112+31=188}$

  $\text{b) 6(-2)²+8.(-4)-(-12)}$

  $\text{=(6.4)-32+12}$

  $\text{=24-32+12}$

  $\text{=4}$

  $\text{c) -31-[82-(-11)]}$

  $\text{=-31-(82+11)}$

  $\text{=-31-82-11}$

  $\text{=-124}$

  0
  2022-05-06T18:37:12+00:00

  `a)` `5. (-3)^2 – 14. (-8) + 31`

  `= 5. 9 – (-112) + 31`

  `= 45 + 112 + 31`

  `= 188`

  `b)` `6. (-2)^2 + 5.(-4) – (-12)`

  `= 6. 4 + (-20) + 12`

  `= 24 + (-20) + 12`

  `= 4 + 12`

  `= 16`

  `c)` `-31 – [82 – (-11)]`

  `= -31 – (82 + 11)`

  `= -31 – 93`

  `= -124`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )