Môn Toán Lớp 6 Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự: a, Tăng dần: -5/6;7/8;7/24;16/17;-3/4;2/3 b, Giảm dần: -5/8;7/10;-16/19;20/23;214/315;205/107 Các

Question

Môn Toán Lớp 6 Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự:
a, Tăng dần: -5/6;7/8;7/24;16/17;-3/4;2/3
b, Giảm dần: -5/8;7/10;-16/19;20/23;214/315;205/107
Các b giúp mình nhaaa. Mình đang cần gấp
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 4 tháng 2022-01-14T00:08:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T00:10:00+00:00

  Đáp án:

  a,$\frac{-5}{6}$; $\frac{7}{8}$; $\frac{7}{24}$; $\frac{16}{17}$; $\frac{-3}{4}$; $\frac{2}{3}$

  ⇒$\frac{-340}{408}$; $\frac{357}{408}$; $\frac{119}{408}$; $\frac{384}{408}$; $\frac{-360}{408}$; $\frac{272}{408}$ 

  nên $\frac{-5}{6}$; $\frac{-3}{4}$; $\frac{7}{24}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{7}{8}$; $\frac{16}{17}$;

  nếu bn làm giảm dần thì ngược lại nhé

  nếu bn thấy hay thì cho mk câu tlhn rồi mk sẽ làm thêm câu b cho

   

  0
  2022-01-14T00:10:07+00:00

  `a, -5/6≈-0,8(3)`

  `7/8=0,875`

  `7/24=0,3`

  `16/17≈0,94`

  `-3/4=-0,75`

  `2/3=0,(6)`

  `=>-5/6 ; -3/4; 7/24; 2/3; 7/8; 16/17`

  `b, -5/8=-0,625`

  `7/10=0,7`

  `-16/19≈-0,84`

  `20/23≈0,87`

  `214/315≈0,68`

  `205/107=1,92`

  `=>205/107; 20/23; 7/10; 214/315; -16/19`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )