Môn Toán Lớp 6 Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất đúng hay sai

Question

Môn Toán Lớp 6 Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất đúng hay sai Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 7 tháng 2022-08-20T18:42:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 6 Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất đúng hay sai?

Question

Môn Toán Lớp 6 Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất đúng hay sai?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
11 tháng 2022-04-21T20:46:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-21T20:47:40+00:00

  Đáp án:

  sai 

  Giải thích các bước giải:

  Vì số 0 không phải số nguyên dương cũng không phải số âm.

  0
  2022-04-21T20:47:45+00:00

  Đáp án:   

  Sai 

  Giải thích các bước giải: 

  Vì số $0$ không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )