Môn Toán Lớp 6 So sánh: 5^100+6^100 và 7^100

Question

Môn Toán Lớp 6 So sánh:
5^100+6^100 và 7^100 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 2 tháng 2022-03-29T02:25:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T02:26:33+00:00

  Đáp án: $5^{100}+6^{100}<7^{100}$

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $6^{100}=(6^5)^{20}=7776^{20}$

  $7^{100}=(7^5)^{20}=16807^{20}$

  Do $0<1<20$

  $⇒2<2^{20}$

  $⇒2.7776^{20}<2^{20}.7776^{20}=(2.7776)^{20}=15552^{20}(1)$

  Do $15552<16807$

  $⇒15552^{20}<16807^{20}(2)$

  Từ $(1);(2)⇒2.7776^{20}<16807^{20}$

  $⇒2.6^{100}<7^{100}$

  Do $0<5<6$

  $⇒5^{100}<6^{100}$

  $⇒2.5^{100}<2.6^{100}<7^{100}$

  $⇒2.5^{100}+2.6^{100}<2.7^{100}$

  $⇒5^{100}+6^{100}<7^{100}$

 1. hoaianh
  0
  2022-03-29T02:27:07+00:00

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất + 5 sao +cảm ơn

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $6^{100}$=$($6^5$)^{20}$=$7776^{20}$ 

  $7^{100}$=$($7^5$)^{20}$=$16807^{20}$

  ⇒$7776^{20}$<$\frac{1}{2}$.$16807^{20}$

  Hay $6^{100}$<$\frac{1}{2}$.$7^{100}$

  Mà $5^{100}$<$6^{100}$

  ⇒$5^{100}$<$\frac{1}{2}$.$7^{100}$

  ⇒$\frac{1}{2}$.$7^{100}$+$\frac{1}{2}$.$7^{100}$=$7^{100}$

  ⇒$5^{100}$+$6^{100}$<$7^{100}$

  Vậy $5^{100}$+$6^{100}$<$7^{100}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )