Môn Toán Lớp 6 so sánh 5^23 và 6 · 5 ^22 7 · 2 ^13 và 2 ^16 199^20 và 2003 ^ 15 3^39 và 11 ^ 21 giúp e vs ạ

Question

Môn Toán Lớp 6 so sánh
5^23 và 6 · 5 ^22
7 · 2 ^13 và 2 ^16
199^20 và 2003 ^ 15
3^39 và 11 ^ 21
giúp e vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 3 tháng 2022-02-23T01:43:48+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-23T01:44:57+00:00

  a,`5^23` và` 6×5^22`

  Ta có `5^23` =` 5^22 . 5`

  vì `5` < `6` ⇒ `5^23` < `6.5^22`

  b,`7×2^13` và `2^16`

  Ta có `2^16` = `2^13 . 16`

  vì `7` < `16` ⇒ `7×2^13` < `2^16`

  c) `199^20` <` 200^20` = `(23 .52)^20` = `2^60. 5^40.`

            `2003^15` > `2000^15` = `(2.103)^15` =` (24. 53)^15` = `2^60.5^45` 

  `⇒199^20<2003^15`

  d,

  `Mình làm trong hình`

   

  mon-toan-lop-6-so-sanh-5-23-va-6-5-22-7-2-13-va-2-16-199-20-va-2003-15-3-39-va-11-21-giup-e-vs-a

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )