Môn Toán Lớp 6 so sánh a 3^500 và 7^300 b 8^5 và 3.4^7 c 202^303 và 303^202 giups nha

Question

Môn Toán Lớp 6 so sánh
a 3^500 và 7^300
b 8^5 và 3.4^7
c 202^303 và 303^202
giups nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 32 phút 2022-07-21T06:56:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T06:57:59+00:00

  ~ Chúc bạn học tốt ~
  mon-toan-lop-6-so-sanh-a-3-500-va-7-300-b-8-5-va-3-4-7-c-202-303-va-303-202-giups-nha

  0
  2022-07-21T06:58:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 3^500 và 7^300

  3^500 = (3^5)^100 = 243^100

  7^300 = (7^3)^100 = 343^100

  vì 243^100 < 343^100 nên 3^500 < 7^300.

  b) 8^5 và 3.4^7    

  8^5 = (2^3)^5 = 2^15

  3.4^7 = 3.(2^2)^7 = (2+1).2^14 = 2^14.2+2^14.1 = 2^15+2^14

  vì 2^15+2^14 > 2^15 nên 8^5 > 3.4^7    

  c) 202^303 và 303^202

  202^303 = (202^3)^101 = 8 242 408^100

  303^202 = (303^2)^101 = 91 809^100

  vì 8 242 408^100 > 91 809^100 nên 202^303 và 303^202.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )