Môn Toán Lớp 6 Thay dấu * bởi một chữ Số để số 345*: a) Chia hết cho 2; b) Chia hết cho 3; c) Chia hết cho 5; d) Chia hết cho 9.

Question

Môn Toán Lớp 6 Thay dấu * bởi một chữ Số để số 345*:
a) Chia hết cho 2;
b) Chia hết cho 3;
c) Chia hết cho 5;
d) Chia hết cho 9. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-thay-dau-boi-mot-chu-so-de-so-345-a-chia-het-cho-2-b-chia-het-cho-3-c-chia-het-ch

in progress 0
Peyton 2 tuần 2022-11-24T14:09:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-24T14:10:47+00:00

  $a) * = 0  ,2, 4 , 6 , 8$

  $b) * = 0 ; 3 ; 6 ; 9 $

  $c) * = 0 ; 5 $

  $d) * = 6$

   

  0
  2022-11-24T14:11:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a) Để $\overline {345*} $ chia hết cho $2$

  $ \to * \in \left\{ {0;2;4;6;8} \right\}$

  Vậy $* \in \left\{ {0;2;4;6;8} \right\}$

  b) Để $\overline {345*} $ chia hết cho $3$

  $\to 3+4+5+*$ chia hết cho $3$

  $ \to * \in \left\{ {0;3;6;9} \right\}$

  Vậy $* \in \left\{ {0;3;6;9} \right\}$

  c) Để $\overline {345*} $ chia hết cho $5$

  $ \to * \in \left\{ {0;5} \right\}$

  Vậy $* \in \left\{ {0;5} \right\}$

  d) Để $\overline {345*} $ chia hết cho $9$

  $\to 3+4+5+*$ chia hết cho $9$

  $ \to * \in \left\{ {6} \right\}$

  Vậy $* \in \left\{ 6 \right\}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )