Môn Toán Lớp 6 Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ hai phân số bằng nhau

Question

Môn Toán Lớp 6 Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ hai phân số bằng nhau Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 11 tháng 2022-04-08T05:43:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T05:44:59+00:00

  Lý thuyết:

  Hai phân số $\dfrac{a}{b}$ và $\dfrac{c}{d}$ được gọi là bằng nhau nếu $a.d=b.c$ (tích chéo bằng nhau).

  Ví dụ:

  $\dfrac{1}{2} =\dfrac{2}{4}$ vì $1.4=2.2$

  0
  2022-04-08T05:45:07+00:00

  Lý thuyết hai phân số bằng nhau.

  Hai phân số $\dfrac ab$ và $\dfrac cd$ được gọi là bằng nhau nếu $ ad =bc $ (tích chéo bằng nhau)

  Ví dụ: $\dfrac{-3}4=\dfrac6{-8}$ vì $(-3). (-8)=4.6$

  Chúc bạn học tốt! 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )