Môn Toán Lớp 6 Thực hiện phép tính(Tính nhanh nếu có thể) 1-2+3-4+5-6+…+199-200

Question

Môn Toán Lớp 6 Thực hiện phép tính(Tính nhanh nếu có thể)
1-2+3-4+5-6+…+199-200 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 9 phút 2022-09-18T13:17:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T13:18:34+00:00

  1-2+3-4+5-6+…+199-200 ( Có 200 số số hạng)

  =  (1-2) + (3-4) + (5-6) +…+ (199-200) (Có 100 cặp)

  = (-1) + (-1) + (-1) +……+ (-1) ( Có 100 số số hạng -1)

  = (-1).100 = -100
  Vậy 1-2+3-4+5-6+…+199-200 = -100

  0
  2022-09-18T13:19:13+00:00

  Đáp án:CHÚC BẸNG HỌC TỐT 🙂

   

  Giải thích các bước giải:=(1-2)+(3-4)+….+(199-200){Có 100 cặp}

                                        =-1+(-1)….+(-1){Có 100 chữ số(-1)}

                                        =-100

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )