Môn Toán Lớp 6 Tìm x 84-4.(2.x+1)=48

Question

Môn Toán Lớp 6 Tìm x
84-4.(2.x+1)=48 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 2 ngày 2022-09-18T07:20:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T07:21:55+00:00

  Đáp án:

  $84-4.(2.x+1)=48$

  $      4.(2.x+1)=84-48$

  $      4.(2.x+1) =36$

  $          2.x+1 =36:4$

  $          2.x+1=9$

  $          2.x     =9-1$

  $          2.x     =8$

  $            x      =8:2$

  $            x      =4$ 

         $Vậy  x=4$

   

  0
  2022-09-18T07:22:06+00:00

  Đáp án:

   `x=4`

  Giải thích các bước giải:

  `84-4xx(2xxx+1)=48`
  `4xx(2xxx+1)=84-48`
  `4xx(2xxx+1)=36`
  `2xxx+1=36:4`
  `2xxx+1=9`
  `2x=9-1`
  `2x=8`
  `x=8:2`
  `x=4`
  Vậy `x=4`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )