Môn Toán Lớp 6 tìm x biết 15-(4-x)=6 x-(12-25)=-8 tìm số nguyên x biết a) x-5=-1 b) x+30 =-4 c) x-(-24)=3 d) 22-(-x)=12 e) (x+5)+(x-9)=x+2 f) (27-x)

Question

Môn Toán Lớp 6 tìm x biết
15-(4-x)=6
x-(12-25)=-8
tìm số nguyên x biết
a) x-5=-1
b) x+30 =-4
c) x-(-24)=3
d) 22-(-x)=12
e) (x+5)+(x-9)=x+2
f) (27-x)+(15+x)=x-24
giúp mình vớiiiiiiiiii
cảm ơn các bạn nhìuuuuuu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 13 phút 2022-07-25T18:16:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T18:18:17+00:00

  Đáp án:

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!! 

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-6-tim-biet-15-4-6-12-25-8-tim-so-nguyen-biet-a-5-1-b-30-4-c-24-3-d-22-12-e-5-9-2-f

 1. 15-(4-x)=6

  ⇒ 15 -4 +x = 6

  ⇒ x = 6 +4 -15

  ⇒ x = -5

  x-(12-25)=-8

  ⇒ x -12 +25 = -8

  ⇒ x = -8 +12 -25

  ⇒ x = -21

  a) x-5=-1

  ⇒ x = -1 +5

  ⇒ x = 4

  b) x+30 =-4

  ⇒ x = -4 -30

  ⇒ x = -34

  c) x-(-24)=3

  ⇒ x +24 = 3

  ⇒ x = 3 -24

  ⇒ x = -21

  d) 22-(-x)=12

  ⇒ 22 +x = 12

  ⇒ x = 12 -22

  ⇒ x = -10

  e) (x+5)+(x-9)=x+2

  ⇒ x +5 +x -9 = x+2

  ⇒ 2x -x = 2 +9 -5

  ⇒ x = 6

  f) (27-x)+(15+x)=x-24

  ⇒ 27 -x +15 +x = x-24

  ⇒ -x +x -x = -24 -15 -27

  ⇒ -x = -66

  ⇒ x = 66

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )