Môn Toán Lớp 6 Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây ở Hình 2.3.

Question

Môn Toán Lớp 6 Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây ở Hình 2.3. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-tim-cac-so-con-thieu-trong-phan-tich-so-18-ra-thua-so-nguyen-to-theo-so-do-cay-o

in progress 0
Eden 2 tuần 2022-11-24T13:44:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-24T13:46:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `3xx?=18`
  `=>?=18:3`
  `=>?=6`
  `2xx?=6`
  `=>?=6:2`
  `=>?=3`

            18

  3         x           6

             2        x          3

  0
  2022-11-24T13:46:18+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $3\times?=18\\=>?=6\\2\times?=6\\=>?=3$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )