Môn Toán Lớp 6 Tìm n € ? 1)n+2 chia hết cho n-4 2) 2n+5 chia hết cho n+1 3) n+4 chia hết cho 2n + 3 4)2n+9 chia hết cho 4n+3 5) n^2 + n + 4 chia hết

Question

Môn Toán Lớp 6 Tìm n € ?
1)n+2 chia hết cho n-4
2) 2n+5 chia hết cho n+1
3) n+4 chia hết cho 2n + 3
4)2n+9 chia hết cho 4n+3
5) n^2 + n + 4 chia hết cho n+1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 1 năm 2022-05-07T13:39:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T13:41:03+00:00

  1) n+2 ⋮ n-4

  ⇒ n-4+6 ⋮ n+4

  ⇒ 6 ⋮ n+4

  ⇒ n+4 ∈ Ư(6)= {-1, -2, -3, -6; 1; 2, 3, 6}

  ⇒ n ∈ {-5; -6, -7, -10, -3, -2, -1, 2}

  Vậy n ∈ {-5; -6, -7, -10, -3, -2, -1, 2}

  2) 2n+5 ⋮ n+1

  ⇒ 2n+2+3 ⋮ n+1

  ⇒ 2.(n+1)+3 ⋮ n+1

  ⇒ 3 ⋮ n+1

  ⇒ n+1 ∈ Ư(3) = {-1,-3, 1, 3}

  ⇒ n ∈ { -2, -4, 0, 2}

  Vậy n ∈ { -2, -4, 0, 2}

  3) n+4 ⋮ 2n + 3

  ⇒ 2(n+4) ⋮ 2n + 3

  ⇒ 2n+8 ⋮ 2n + 3

  ⇒ 2n+3+5 ⋮ 2n + 3

  ⇒ 5 ⋮ 2n + 3

  ⇒ 2n + 3 ∈ Ư(5) = {-5, -1, 1, 5}

  ⇒n ∈ {-4, -2, -1, 1}

  Vậy n ∈ {-4, -2, -1, 1}

  4) 2n+9 ⋮ 4n+3

  ⇒ 4n+18 ⋮ 4n+3

  ⇒ 4n+3+15 ⋮ 4n+3

  ⇒ 15 ⋮ 4n+3

  ⇒ 4n+3 ∈ Ư (15) = {-1, -3, -5, -15, 1,3 ,5 ,15}

  ⇒ n ∈ { -1,-2, 0, 3}

  Vậy n ∈ { -1,-2, 0, 3}

  5) $n^{2}$ + n+4 ⋮ n+1

  ⇒ n.(n+1)+4 ⋮ n+1

  4 ⋮ n+1

  ⇒ n+1 ∈ Ư(4) = {-4,-2,-1, 1, 2, 4}

  ⇒ n ∈ { -5,-3,-2, 0, 1, 3}

  Vậy n ∈ { -5,-3,-2, 0, 1, 3}

  0
  2022-05-07T13:41:15+00:00

   

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $(1)$

  $n+2$ chia hết cho $n-4$
  => $n – 4 + 6$ chia hết cho $n-4$ 
  => `6` chia hết cho $n-4$ 
  => $n – 4 € Ư(6)$
  => $n – 4 = {- 6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6}$
  => $n = {-2; 1; 2; 3; 5; 6; 6; 10}$

  $(2)$

  $2n + 5$  chia hết cho $n + 1 $ 

   $ n +1$  chia hết cho $ n +1$

  => $2( n +1 )$ chia hết cho $n + 1$

  => $2n + 2$ chia hết cho $n + 1$ 

  => $2n + 5 – 2n – 2$ chia hết cho $n+1$ 

  => `3` chia hết cho `n+ 1` 

  => `n + 1` thuộc ước của `3`

  $(3)$

  $n+4$ chia hết cho $2n + 3$
  => $2(n+4)$ chia hết cho $2n + 3$
  => $2n+ 8$ chia hết cho $2n + 3$
  => $2n + 3 + 5$ chia hết cho $2n + 3$
  => `5` chia hết cho $2n + 3$
  => $2n + 3 € Ư(5)$
  => $2n + 3 = {-5; -1; 1; 5}$
  => $2n = {-8; -4; -2; 2}$
  => $n = {-4; -2; -1; 1}$

  $(4)$

  Để $2n+9$ chia hết cho $4n+3$ thì $4n+18$ chia hết cho $4n+3$

  Ta có: $4n+18/4n+3=1+15/4n+3$

  Để $4n+18$ chia hết cho $4n+3$ thì `15` chia hết cho $4n+3$ -> $4n+3$ thuộc ${-15;-5;-3;-1;1;3;5;15}$ -> `n` thuộc ${-9/2;-2;-3/2;-1;-1/2;1/2;1/2;3}$

  $(5)$

  $n^{2}+n+4$ chia hết cho $n+1$

  => $n.(n+1)+4$ chia hết cho $n+1$

  => `4` chia hết cho $n+1$

  => $n+1$ `E` `Ư` $(4)$ $={-1;1;-2;2-4;4}$ 

  => `n` `E` ${-2;0;-3;1;-5;3}$ 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )