Môn Toán Lớp 6 Tìm n thuộc Z sao cho 5+n chia hết cho n+1

Question

Môn Toán Lớp 6 Tìm n thuộc Z sao cho 5+n chia hết cho n+1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
2 tháng 2022-10-04T09:08:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T09:09:51+00:00

  5 + n chia hết cho n + 1 ( n thuộc Z )
  Hay n + 1 + 4 chia hết cho n + 1
  ( n + 1 ) + 4 chia hết cho n + 1 
  ⇒ 4 chia hết cho n + 1 
  ⇒ n ∈ Ư(4) = { ±1; ±2; ±4 )
  .) n + 1 = 1 ⇒ n = 0
  .) n + 1 = -1 ⇒ n = -2
  .) n + 1 = 2 ⇒ n = 1 
  .) n + 1 = -2 ⇒ n = -3
  .) n + 1 = 4 ⇒ n = 3 
  .) n + 1 = -4 ⇒ n = -5 
  Vì n ∈ Z nên nhận tất =D
  Vậy n = { 0; -2; 1; -3; 3; -5 }

   

  0
  2022-10-04T09:09:52+00:00

  Ta có: 5+n$\vdots$n+1

  ⇒(n+1)+4$\vdots$n+1

  ⇒n+1∈Ư(4)={±1;±2;±4}

  n+1=1⇒n=0

  n+1=-1⇒n=-2

  n+1=2⇒n=1

  n+1=-2⇒n=-3

  n+1=-4⇒n=3

  n+1=-4⇒n=-5

  Vậy n∈{0;-2;1;-3;3;-5}

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )