Môn Toán Lớp 6 Tìm số dư của phép chia 71 001 cho 9. Phép chia này không có dư vì 71 001 chia hết cho 9. Sao bạn Tròn trả lời nhanh vậy nhỉ?

Question

Môn Toán Lớp 6 Tìm số dư của phép chia 71 001 cho 9.
Phép chia này không có dư vì 71 001 chia hết cho 9.
Sao bạn Tròn trả lời nhanh vậy nhỉ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-tim-so-du-cua-phep-chia-71-001-cho-9-phep-chia-nay-khong-co-du-vi-71-001-chia-het

in progress 0
Athena 2 tuần 2022-11-24T14:16:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-24T14:17:50+00:00

  Giải thích các bước giải:


  `71001` có tổng chữ số `7+1+0+0+1=9\vdots9`
  `=>71001` có số dư là `0` và chia hết cho `9`

  0
  2022-11-24T14:18:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Do tổng các chữ số của một số chia hết cho $9$ thì số đó chia hết cho $9$ nên số $71001$ chia hết cho $9$ vì có $7+1+0+0+1=9$ chia hết cho $9$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )