Môn Toán Lớp 6 Tìm số nguyên P sao cho: P+2,P+6,P+8,P+12,P+14 cũng là số nguyên tố.

Question

Môn Toán Lớp 6 Tìm số nguyên P sao cho: P+2,P+6,P+8,P+12,P+14 cũng là số nguyên tố.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 2 tháng 2022-03-22T23:01:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T23:02:21+00:00

  p+2; p+6;p+8;p+14 nguyên tố

  đặt: p = 5k+r (0 ≤ r < 5)

  * nếu r = 1 ⇒ p+14 = 5k+15 chia hết cho 5

  * nếu r = 2 ⇒ p+8 = 5k + 10 chia hết cho 5

  * nếu r = 3 ⇒ p+2 = 5k+5 chia hết cho 5

  * nếu r = 4 ⇒ p+6 = 5k+10 chia hết cho 5

  * nếu r = 0 ⇒ p = 5k là nguyên tố khi k = 1

  p = 5, các số kia là: 7,11,13,19 là các số nguyên tố: thỏa

  Vậy p = 5

  0
  2022-03-22T23:02:54+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: :p+2; p+6;p+8;p+14 nguyên tố

  đặt: p = 5k+r (0 ≤ r < 5)

  * nếu r = 1 => p+14 = 5k+15 chia hết cho 5

  * nếu r = 2 => p+8 = 5k + 10 chia hết cho 5

  * nếu r = 3 => p+2 = 5k+5 chia hết cho 5

  * nếu r = 4 => p+6 = 5k+10 chia hết cho 5

  * nếu r = 0 => p = 5k là nguyên tố khi k = 1

  p = 5, các số kia là: 7,11,13,19 là các số nguyên tố: thỏa

  Vậy p = 5

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )