Môn Toán Lớp 6 Tìm số tự nhiên X biết: 1+2+3+…+x=210. Giá trị của x là?

Question

Môn Toán Lớp 6 Tìm số tự nhiên X biết: 1+2+3+…+x=210. Giá trị của x là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 12 tháng 2022-05-07T20:16:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T20:18:01+00:00

  Đáp án:

  `Vậy x =20`

  Giải thích các bước giải:

  `1+2+3+…+x=210`

  Khoảng cách từ 1 đến x là `(x-1) :1 +1 = x (số)`
  Tổng dãy số từ 1 đến x là:
  `(x+1) . x :2 = 210`
  `-> x(x+1) = 420`
  `-> x = 20`
  Vậy `x =20`

  #$QuangDung09$

  0
  2022-05-07T20:18:10+00:00

  Lời giải chi tiết:

  `1+2+3+…+x=210`

  `=>(x+1).[(x-1):1+1]:2=210`

  `=>(x+1).x=210.2`

  `=>(x+1).x=420`

  `=>(x+1).x=20.21`

  `=>x=20`

  Vậy `x=20`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )