Môn Toán Lớp 6 Tìm số tự nhiên x biết x là số tự nhiên thỏa mãn 120 chia x và 105 chia x

Question

Môn Toán Lớp 6 Tìm số tự nhiên x biết x là số tự nhiên thỏa mãn 120 chia x và 105 chia x Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Serenity 4 tháng 2022-01-13T15:34:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T15:35:36+00:00

  Theo đề bài ta có`:x∈Ư(150);x∈Ư(200);x∈N`

  `=>x∈ƯC(150;200);x∈N`

  `150=2×3×5^2;200=2^3×5^2`

  `=>ƯCLN(150;200)=2×5^2=50`

  `ƯC(150;200)=Ư(50)={1;2;5;10;25;50}`

  Vậy `x∈{1;2;5;10;25;50}`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2022-01-13T15:35:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  120 chia x và 105 chia x => x là ước chung của 120 và 105

  ⇔ x ∈ Ư(120;105)

  ⇒ x ∈ ƯCLN (120;105) = 15

  ⇒ x ∈ { ±3 ; ±5 ; ±1 ; ±15 }

  vì x là STN nên x ∈ { 1 ; 3 ; 5 ; 15}

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )