Môn Toán Lớp 6 Tìm x thuộc z biết : 0,6-160%

Question

Môn Toán Lớp 6 Tìm x thuộc z biết : 0,6-160%

in progress 0
Julia 4 tháng 2022-01-13T15:35:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T15:36:44+00:00

  Đáp án:

   $x=\{0,1,2\}$

  Giải thích các bước giải:

   $0,6-160.\dfrac{1}{100}<x<3\dfrac{2}{3}:\dfrac{22}{18}\\
  \Leftrightarrow \dfrac{6}{10}-\dfrac{8}{5}<x<\dfrac{11}{3}.\dfrac{18}{22}\\
  \Leftrightarrow \dfrac{3}{5}-\dfrac{8}{5}<x<\dfrac{11}{3}.\dfrac{9}{11}\\
  \Leftrightarrow \dfrac{-5}{5}<x<3\\
  \Leftrightarrow -1<x<3\\
  \Rightarrow x=\{0,1,2\}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )