Môn Toán Lớp 6 tính [120 : 4 -(23-15).5].2021 mũ 2022

Question

Môn Toán Lớp 6 tính
[120 : 4 -(23-15).5].2021 mũ 2022 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 4 tháng 2022-08-07T18:50:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T18:52:00+00:00

  `[120:4-(23-15).5].2021^2022`

  `=[30-(115-75)].2021^2022`

  `=(30-40).2021^2022`

  `=(-10).2021^2022`

   

  0
  2022-08-07T18:52:24+00:00

  ~ Bạn tham khảo ~

  `[ 120 : 4-(23-15).5] . 2021^2022`

  `= [ 30 – 8.5] . 2021^2022`

  `= [30-40] . 2021^2022`

  `=(-10) . 2021^2022`

  $#Vịt vàng$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )