Môn Toán Lớp 6 Tính: a) 235 + 78 – 142; b) 14 + 2· 8^2; c) {2^3 + [1 + (3 – 1)^2]}: 13.

Question

Môn Toán Lớp 6 Tính:
a) 235 + 78 – 142;
b) 14 + 2· 8^2;
c) {2^3 + [1 + (3 – 1)^2]}: 13. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-tinh-a-235-78-142-b-14-2-8-2-c-2-3-1-3-1-2-13

in progress 0
Aaliyah 4 ngày 2022-05-09T00:16:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T00:17:56+00:00

  $ a)\\235 + 78 – 142\\=313 – 142\\=171$

  $b)\\14+ 2 . 8^2\\=14 + 2 . 64\\=14 +128\\=142 $

  `c)`

  `{2^3 + [1 + 3-1)^2]} :13`

  `={8+ [1 + (3-1)^2]}  :13`

  ` = {8 + [1 + 2^2]}  :13`

  ` = {8 + [1 + 4]} : 13`

  ` = {8 + 5}  :13`

  ` = 13  :13`

  `= 1`

   

  0
  2022-05-09T00:18:08+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $a) 235 + 78 – 142\\=313-142\\=171\\b)14+2.8^2\\=14+2.64\\=14+128\\=142\\\text{c) {$2^3 $+ [1 + $(3 – 1)^2$]}: 13}\\=\text{{$8 $+ [1 + 4]}: 13}\\=\text{{8+5}:13}\\=13:13\\=1$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )