Môn Toán Lớp 6 tính bằng cách hợp lý

Question

Môn Toán Lớp 6 tính bằng cách hợp lý Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-tinh-bang-cach-hop-ly

in progress 0
Josie 29 phút 2022-07-05T02:40:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T02:42:40+00:00

  $\text{b)}$

  $300 : 4 + 300 : 6 – 25$

  $= 300 : (4+6) – 25$

  $= 300 : 10 – 25$

  $= 30 – 25$

  $=5$

  $\text{d)}$

  $2 + 4 + 6 + … + 998$

  $\text{Tổng trên có số số hạng là :}$

  $(998-2):2+1=499$

  $\text{Tổng trên có giá trị :}$

  $499.(2+998):2=249500$

   

  0
  2022-07-05T02:42:40+00:00

  `#huy`

  `b)300:4+300:6-25`

  `=300:(4+6)-25`

  `=300:10-25`

  `=30-25`

  `=5`

  `d)2+4+6+…+998`

  `=(2+998)+(4+996)+…+(498+502)+500`

  `=1000.249+500`

  `=249500`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )