Môn Toán Lớp 6 Tính bằng phương pháp hợp lý A=427-215+(-185)-37+72+137 B=735-275+219-435-125

Question

Môn Toán Lớp 6 Tính bằng phương pháp hợp lý
A=427-215+(-185)-37+72+137
B=735-275+219-435-125 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 2 tuần 2022-07-30T06:58:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. A= 427-215+(-185)-37+72+137

  = 427-215-185-37+72+137

  = ( 427+72)+( 137-37)-( 215+185)

  = 499+100-400

  = 199

  B= 735-275+219-435-125

  = ( 735-435)-( 275+125)+219

  = 300-400+219

  = 119

  0
  2022-07-30T07:00:32+00:00

  Đáp án:

   $A=200$

  $B=119$

  Giải thích các bước giải:

  $A=427-215+(-185)-37+72+137$

  $A=427-215-185-37+72+137$

  $A=(427+72)+(137-37)-(215+185)$

  $A=499+100+(-400)$

  $A=199$

  $B=735-275+219-435-125$

  $B=(735-435)-(275+125)+219$

  $B=300-400+219$

  $B=-100+219$

  $B=119$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )