Môn Toán Lớp 6 Tính giá trị biểu thức 21. [(1 245 + 987) : 2^3 – 15· 12] + 21

Question

Môn Toán Lớp 6 Tính giá trị biểu thức
21. [(1 245 + 987) : 2^3 – 15· 12] + 21 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-tinh-gia-tri-bieu-thuc-21-1-245-987-2-3-15-12-21

in progress 0
Jasmine 4 ngày 2022-05-09T00:00:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T00:01:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `21.[(1245+987):2^3-15.12]+21`
  `=21.[2232:8-180]+21`
  `=21.[279-180]+21`
  `=21.99+21`
  `=2079+21`
  `=2100`

  0
  2022-05-09T00:01:32+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $21. [(1 245 + 987) : 2^3 – 15. 12] + 21\\=21.[2232:8-180]+21\\=21.[279-180]+21\\=21.99+21\\=21.(99+1)\\=21.100\\=2100$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )