Môn Toán Lớp 6 Tính giá trị của biểu thức: a) 36 – 18 : 6; b) 2.3^2 + 24 :6·2; c) 2.3^2 – 24 : (6· 2).

Question

Môn Toán Lớp 6 Tính giá trị của biểu thức:
a) 36 – 18 : 6;
b) 2.3^2 + 24 :6·2;
c) 2.3^2 – 24 : (6· 2). Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-tinh-gia-tri-cua-bieu-thuc-a-36-18-6-b-2-3-2-24-6-2-c-2-3-2-24-6-2

in progress 0
Ruby 3 ngày 2022-05-09T00:09:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T00:10:36+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $\\a) 36 – 18 : 6\\=36-3\\=33$

  $\\b) 2.3^2 + 24 :6.2\\=2.9+4.2\\=18+8\\=26$

  $c) 2.3^2 – 24 : (6.2)\\=2.9-24:12\\=18-2\\=16$

  0
  2022-05-09T00:10:57+00:00

  `\text{Đáp án:}`

   `a)  33`

  `b)  26`

  `c)   16`

  `\text{Giải thích các bước giải:}`

   `a)`

      `36 – 18 : 6`

  ` =36 – 3`

  ` = 33`

  `b)`

      `2 .3^2 + 24  :5.2`

  `= 2. 9 + 24  :6 . 2`

  `  =18 +  4 .2`

  ` = 18 + 8`

  `  =26`

  `c)`

      `2 . 3^2 – 24 : (6.2)`

  ` =2 . 9 – 24 : (6.2)`

  ` = 2.9 – 24 : 12`

  ` = 18 – 2`

  ` = 16`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )