Môn Toán Lớp 6 Tính hợp lí : P = (-123) + 77 + (-257) + 23 – 43 Q= (-57+(-159) + 47 +169 R = – 2012 +(-596) + (-201) + 496 + 301

Question

Môn Toán Lớp 6 Tính hợp lí :
P = (-123) + 77 + (-257) + 23 – 43
Q= (-57+(-159) + 47 +169
R = – 2012 +(-596) + (-201) + 496 + 301 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 7 ngày 2022-01-10T18:12:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T18:14:01+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  P = (-123) + 77 + (-257) + 23 – 43

     = [(-123) + 23] + [77 + (-257)] – 43

     =        (-100)      +         (-180)    – 43

     =                       (-280)                 – 43 = -323

  Q = (-57) + (-159) + 47 + 169

      = [(-57) + 47] + [(-159) + 169]

      =          (-10)    +            10 = 0

  R =(-2012) + (-596) + (-201) + 496 + 301

      = (-2012) + [(-596) + 496] + [(-201) + 301]

      = (-2012) +          (-100)       +    100

       = (-2012) + [(-100) + 100]

       = (-2012) + 0 = -2012

   

  0
  2022-01-10T18:14:12+00:00

  Đáp án:P-423

  Q=0

  R=-2012

   

  Giải thích các bước giải:P=(-123-257)+(23+77)-43=-480+100-43=-380-43=-423

   Q=(169-159)+(-57+47)=10-10=0

  R=(301-201)+(-596+496)-2012=100-100+2012=0-2012=-2012

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )